21.09.2021

23-24 вересня відбудеться навчальний тренінг для уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав жінок та чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми на рівні територіальних громад області, за участю Національної соціальної служби України, з наступних питань:

  1. Повноваження Нацслужби у встановленні статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми або відмову у його встановленні.
  2. Нормативно – правова база з протидії торгівлі людьми. Національний механізм взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми. Алгоритм надання допомоги.
  3. Розбудова місцевої системи запобігання та протидії домашньому насильству та /або насильству за ознакою статі.
  4. Місцевий бюджет та його ресурси. Нормативні документи та визначення основних понять. Інтерактивна лекція: «Місцевий бюджет, роль та гендерні компетенції в бюджетному процесі».
  5. Програмно-цільовий метод формування бюджету як основа запровадження гендерного підходу в бюджетний процес. Інтерактивна лекція: «Місцеві цільові програми та їх зв’язок з елементами гендерного підходу»